Veiklos sritys

Veiklos sritis – švietimas (kodas 85).
 Platelių UDC veiklos rūšys

      Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

        ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10);

       priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20);

       kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (kodas 90.0);

       kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.99).

  Kitos veiklos rūšys:

          kultūrinis švietimas (kodas 85.52);

          kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59);

          sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51);

          švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

          kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93.29);

          vaikų dienos priežiūros veikla (kodas 88.91);

          poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (kodas 55.20);
          vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20);
          kitų maitinimo paslaugų teikimas (kodas 56.29);
         nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20);
         kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (kodas 96.09).