2020 m finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I-o ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 m. IV-as ketvirtis

 Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

 

2018 m. III-as ketvirtis

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

 

2018 m. II-as ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

2018 m. I-as ketvirtis

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys