Darbo užmokestis

2019 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis 
pareigybių pavadinimas  2020 m. I ketv. 2020 m. II ketv. 2020 m. III ketv. 2020 m. IV ketv.
darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais
Auklėtojos* 6 833,43
Auklėtojos padėjėja* 4 618,23
Nef.švietimo mokytoja* 3 375,44
Valytoja* 2 227,63
virėja* 2 460,74
PAAIŠKINIMAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai 
įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas, negavus jų sutikimų
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.
2019 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis 
pareigybių pavadinimas  2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv.
darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais
Auklėtojos* 5 920,28 5 940,35 7 678,59 6 952,90
Auklėtojos padėjėja* 4 473,33 4 480,65 4 485,76 4 597,19
Nef.švietimo mokytoja* 3 362,58 3 511,30 3 180,66 4 291,88
virėja* 2 368,44 2 379,07 2 355,79 2 508,43
PAAIŠKINIMAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai 
įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas, negavus jų sutikimų
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

 

2018 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis 

                 
pareigybių pavadinimas  2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais
auklėtojos* 5 645,78 5 611,14 5 563,81 5 687,44
auklėtojų padėjėjos* 4 361,42 4 365,44 4 356,10 4 409,62
nef.švietimo mokytoja* 3 245,82 3 264,35 3 144,50 3 308,43
virėja* 2 259,67 2 270,66 2 251,46 2 313,16
PAAIŠKINIMAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai 
įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas, negavus jų sutikimų
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.
2017 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis 
pareigybių pavadinimas  2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais
auklėtojos* 5 582,15 5 617,02 5 556,62 5  705,36
auklėtojų padėjėjos 3 373,49 3 421,66 3 426,49  495,02
nef.švietimo mokytoja* 3 216,13 3 148,46 3 160,83  385,24
virėja* 2 245,34 2 271,08 2 285,83  296,44
PAAIŠKINIMAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai 
įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas, negavus jų sutikimų
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

 

2016 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis 
pareigybių pavadinimas  2016 m. I ketv. 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv.
darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais
auklėtojos* 5 585,70 5 576,20 5 522,22 5 545,32
auklėtojų padėjėjos 3 348,00 3 348,23 3 380,00 3 371,96
nef.švietimo mokytoja* 3 215,01 3 225,14 3 207,69 3 148,09
virėja* 2 218,75 2 218,96 2 238,69 2 238,83
PAAIŠKINIMAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai 
įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas, negavus jų sutikimų
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.

 

2015 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis 
pareigybių pavadinimas  2015 m. I ketv. 2015 m. II ketv. 2015 m. III ketv. 2015 m. IV ketv.
darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais darbuotojų skaičius darbo užmokestis eurais
auklėtojos* 5 554,71 5 549,11 5 586,24 5 551,61
auklėtojų padėjėjos 3 300,00 3 300,00 3 325,00 3 325,00
nef.švietimo mokytoja* 3 179,84 3 154,16 3 207,18 3 211,14
PAAIŠKINIMAI
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo "Dėl bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai 
įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas, negavus jų sutikimų
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.
2014 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis
2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. III ketv. 2014 m. IV ketv.
pareigybių pavadinimas darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais
auklėtojos 4,65 1805,49 4,65 1869,35 4,65 1934,23 4,65 1883,85
auklėtojų padėjėjos 3 1000,00 3 1000,00 3 1000,00 3 1023,33
2013 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis
2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv.
pareigybių pavadinimas darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais
auklėtojos 4,35 1792,00 4,35 1809,08 4,35 1696,59 4,65 1851,47
auklėtojų padėjėjos 3 1000,00 3 1000,00 3 1000,00 3 1000,00

 

 2012 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis

2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. 2012 m. IV ketv.
Pareigybių pavadinimas Darbuotojų etatų skaičius Darbo užmokestis litais Darbuotojų etatų skaičius Darbo užmokestis litais Darbuotojų etatų skaičius Darbo užmokestis litais darbuotojų etatų skaičius darbo užmokestis litais
Auklėtojos 4,35 1785,00 4,35 1785,00 4,35 1785,00 4,35 1755,68
Auklėtojų padėjėjos 3 800,00 3 800,00 3 832,42 3 850,00

 

2011m. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės

Darbuotojų etatų skaičius

Darbo užmokestis

Auklėtojos

4,35

1791,31Lt

Auklėtojų padėjėjos

3

800 Lt