Pristabdoma neformaliojo švietimo veikla

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 spalio 15 15:29

          Vadovaudamasi  Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo 2020 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. ES-20 „Dėl Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo 2020 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. ES-19 „Dėl veiklos ribojimo savivaldybėje veikiantiems subjektams ekstremalios situacijos metu“ pakeitimo“ bei Plungės r. Platelių gimnazijos direktorės 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-20 „Dėl neformaliojo švietimo veiklos pristabdymo“ laikinai nuo 2020 m. spalio 16  d. iki 2020 m. spalio 23 d. (imtinai)  pristabdyta neformaliojo švietimo veikla gimnazijos universaliame daugiafunkciame centre.