Neužmirštuolių žiedeliai Laisvės gynėjams.

01138824218 2484495741854932 2006775185136086384 n

 

Artėja...

kal5

Informacija tėvams

Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad tėvai, kurių vaikai nelanko ar nelankys ugdymo įstaigos dėl saviizoliacijos ar asmeninio saugumo COVID-19 karantino laikotarpiu, apie tai turi ugdymo įstaigą informuoti elektroniniu būdu (elektroniniu paštu ar per TAMO dienyną), nurodydami priežastis, dėl kurių mokinys negali ar nenori lankyti ugdymo įstaigos. Gavusi motyvuotą tėvų prašymą, mokiniui, nelankančiam ugdymo įstaigos, mokykla pateikia užduotis per elektronines priemones. Tuo laikotarpiu už vaiko ugdymą atsakingi patys mokinio tėvai. Primename, kad tėvams šiuo atveju nedarbingumas nesuteikiamas.

Nuo lapkričio 7 dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną galioja įpareigojimas asmenims, vyresniems nei 6 metų, viešose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Reikalavimas netaikomas asmenims, kai jie sportuoja, fizinio aktyvumo specialistams, kurie dalyvauja aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose, taip pat instruktoriams ir teisėjams, paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti gavėjui būnant su kauke, neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Kaukių dėvėti nereikia už gyvenamosios vietovės ribų ir kai šalia 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius.

Plungės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją bei Švietimo ir mokslo ministeriją išaiškinimo, ar pradinių klasių mokiniai, nuo šios savaitės pradėję mokytis kontaktiniu būdu, turi dėvėti kaukes pamokų metu. Lapkričio 5 dieną buvo gautas Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus išaiškinimas, kad nuo lapkričio 7 dienos asmenys, vyresni nei 6 m., ugdymo įstaigose (pamokų metu ir kitu metu) turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Jeigu dėl kaukių dėvėjimo karantino metu Vyriausybė priims daugiau sprendimų, įsipareigojame apie tai pranešti papildomai.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Informacija tėvams dėl lopšelių-darželių lankymo karantino laikotarpiu

 
          Informuojame, kad dėl sudėtingos pandeminės situacijos Lietuvoje nuo 2020 m. gruodžio 21 d. keičiasi priėmimo į lopšelių-darželių grupes tvarka.
          Į ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priimami tik tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės užtikrinti būtinosios priežiūros namuose (abu tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba, dirbdami nuotoliniu būdu, neturi galimybės užtikrinti tinkamos vaiko priežiūros, arba kitos svarbios priežastys, dėl kurių tėvai negali užtikrinti vaiko priežiūros namuose).
          Norėdami gauti vaikų priežiūros paslaugą, turite užpildyti specialios formos prašymą, kurią pateiks ugdymo įstaiga.
          Visą informaciją dėl priėmimo į ugdymo įstaigas karantino laikotarpiu suteiks ugdymo įstaiga.
          Ši tvarka galioja visą karantino Lietuvos Respublikoje laikotarpį.
          Pasikeitus situacijai, informuosime.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

Ministrės laiškas

 

Švietimo ministrės J. Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

 outlook-vcfyjlhl