Savivaldos institucijos

Platelių UDC taryba

Pirmininkas – Gita Jurkšienė, auklėtoja

Sekretorė - Birutė Pakalniškienė, neformaliojo švietimo mokytoja

Nariai:

R. Sabaliauskienė

V. Švedas

J. Antanaitienė

 

Pedagogų taryba

Pirmininkė – Asta Plataunienė, direktorė.

Nariai – visi pedagogai, dirbantys įstaigoje.