Platelių universalaus daugiafunkcio centro istorija

 Platelių miestelis įsikūręs gražiame gamtos kampelyje prie nuostabaus ežero. Kadangi miestelyje ir aplinkiniuose kaimeliuose gyveno daug jaunų darbingų šeimų, buvo labai reikalingas darželis, kuriame vaikai būtų ne tik prižiūrėti, bet ir visapusiškai lavinami bei ugdomi.

Platelių darželis įkurtas 1969m. gegužės 1d. Mišrioje grupėje buvo 18 vaikų. Darželyje dirbo 4 darbuotojai, vedėja – Aldona Gricienė. Sąlygos nepavydėtinos, nes veikė tik lauko tualetas, o vandenį vežė iš miestelio šulinio.

Nuo 1972m. rugsėjo 2d. vedėja – Regina Andriuškaitė.

Metams bėgant, plėtėsi Platelių miestelis, daugėjo gyventojų aplinkiniuose kaimuose. 1986m. buvo pastatytas naujas, modernus lopšelis-darželis. Jame veikė 4 grupės, dirbo 17 darbuotojų. Deja, po keliolikos metų liko 3 grupės: „Boružiukai“, „Saulutė“, „Varpelis“.

2004m. pradinių klasių mokytojos Asta Plataunienė ir Sigita Mažeikienė pateikė prašymą ugdymo inovaciniam centrui dėl priešmokyklinės grupės steigimo. Laimėjus projektą 2004m. rugsėjo 1d. jau veikė priešmokyklinė grupė. Joje pradėjo dirbti pedagogė Irena Aleškevičienė.

2010m. spalio 1d. sulaukusi garbaus amžiaus ir darželio direktore išdirbusi 32 metus į pensiją išėjo Regina Andriuškaitė. Ją laikinai pakeitė Judita Šakalienė. 2011m. gegužės 2d. konkurso tvarka Platelių lopšelio-darželio direktore paskirta Asta Plataunienė.

Plungės rajono savivaldybės administracija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2012 m. vasario 7 d. pasirašė Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonės VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Plateliuose steigimas“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-001/BT6-01-56.

 Projekto tikslas „Kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojams, infrastruktūrą Plungės rajone“ ir uždavinys „Universalaus daugiafunkcio centro įkūrimas Plungės rajono Platelių miestelyje“ atitinka priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ tikslą – „Spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių paslaugų kokybės, pasiūlos ir prieinamumo kaimo vietovėse problemą – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą“.

 Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.T1 – 103 „Dėl Plungės rajono Platelių lopšelio – darželio pertvarkymo į Plungės r. Platelių universalų daugiafunkcį centrą ir jo nuostatų patvirtinimo“ nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Platelių lopšelis – darželis, esantis Mokyklos g. 1, Plateliai, LT -90421, buvo pertvarkytas į Plungės r. Platelių universalų daugiafunkcį centrą.

 Platelių UDC paskirtis – tenkinti Platelių gyvenvietėje gyvenančių vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikius, kultūros, savišvietos bei socialinės rizikos šeimų vaikų ir paauglių užimtumo po pamokų organizavimą. Platelių UDC veiklos sritys: ikimokyklinis ir priešmokyklinis, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.

 Nuo 2013-09-02 direktore dirba Asta Plataunienė.