Valgiaraščiai 2020-21m.m.

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Ir JO PAKEITIMAI:

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2

VAIKŲ MAITINIMUI DRAUDŽIAMOS  MAISTO PRODUKTŲ GRUPĖS

 

Perspetyvinis valgiaraštis

1 savaitė

Rugsėjo 1-4 d.; 21-25 d.; spalio 12-16 d.; lapkričio 2-6 d.; 23-27 d.; gruodžio 14-18 d.

1sav.1   1sav.2

 

Perspetyvinis valgiaraštis

2 savaitė

Rugsėjo 7-11 d.; rugsėjo 28-spalio 2 d.; spalio 19-23 d.; lapkričio 9-13 d.; lapkričio 30- gruodžio 4 d.; gruodžio 21-25 d. 

     2sav22sav1

 

Perspetyvinis valgiaraštis

3 savaitė

Rugsėjo 14-18 d.; spalio 5-9 d.; 26-30 d.; lapkričio 16-20.; gruodžio 7-11 d.; 28-31 d.

3sav13sav2